• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë përbëhet nga katër gjyqtarë dhe drejtohet nga Kryetari i saj, z. Artan Hajredinaj. Kjo gjykatë mori iniciativën të bëhej pjesë e Drejtësisë pa   Vonesa në shkurt të vitit 2015. Brenda një viti, gjyqtarët e rrethit gjyqësor Tropojë arritën rezultate mjaft të mira për reduktimin e vonesave në procese.

Për më shumë informacion rreth gjykatës së Tropojës klikoni: këtu