• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë është një gjykatë e juridiksionit të përgjithshëm e cila operon në qytetin e Krujës. Ajo është e përbërë nga katër gjyqtare. Që prej vitit 2014 drejtohet nga magjistratja znj. Alma Hoxha. Në vitin 2013, Gjykata pranoi të ishte gjykata e parë pilot në zbatim të projektit Drejtësi pa Vonesa.

 Për më shumë informacion rreth gjykatës së Krujës klikoni: këtu