• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Periudha e nisjes së zbatimit: Qershor 2014

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ishte gjykata e dytë pilot e nismës Drejësi pa Vonesa, duke nisur zbatimin e saj në qershor të vitit 2014.

Për më shumë informacion rreth gjykatës së Korcës klikoni: Broshura

 

Adresa e gjykatës: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë

Dokumente shtesë – Rregullore e brendshme/Urdhër