• PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

  • PËR NJË DREJTËSI PA VONESA

Roli aktiv i drejtuesve të gjykatave dhe vetë gjyqtarëve në administrimin e çështjeve gjyqësore është thelbësor për rritjen e efiçencës së proceseve gjyqësore. Kjo qasje, e përqafuar nga gjykata të vendeve të ndryshme, është pjesë e nismës për një Drejtësi pa Vonesa në Shqipëri. Kjo faqe përmban shkrime dhe artikuj rreth kësaj teme dhe shpresojmë se do u shërbejnë gjyqtarëve për zbatimin e kësaj nisme në të gjithë Shqipërinë.

 

 

  •  Opinione dhe Rekomandime Rreth Projektit “Për një drejtësi pa vonesa”, nga Magjistrate, Gjyqtare Engjëllushe Tahiri klikoni: këtu
  •  Rregullore për menaxhimin aktiv të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë klikoni: këtu
  • Rregullore për menaxhimin aktiv të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë klikoni: këtu
  • Marrëveshje Bashkëpunimi në Gjykatën e Rrethit Tropojë klikoni: këtu
  •  Një rast i mrekullueshëm: Gjykata e Shkallës së Parë në Torino, artikull nga Dr. Marco Fabri klikoni: këtu
  •  Fjala e Gjyqtarit Truman A. Morrison, në takimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Tiranë klikoni: këtu
  •  Video demonstruese, gjyq imitues para dhe pas menaxhimit aktiv të çështjeve